tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Master of Business Administration

Zarządzanie w IT

Rekrutacja trwa

LIMIT MIEJSC

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

BRYTYJSKA AKREDYTACJA

Należymy do Association of MBA & BGA w Londynie

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) o profilu Zarządzanie w IT realizowane przez Collegium Humanum- Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu.

Program studiów Master of Business Administration (MBA) –  Zarządzanie w IT pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych. 

Słuchacz zdobędzie wiedzę niezbędną do wdrażania metod zarządzania zgodnych z założeniami filozofii Agile w każdym obszarze funkcjonowania organizacji. 

Poruszane w trakcie studiów problemy z:

  • zarządzaniem pracą Pokolenia Y,
  • nadzorowania rozproszonych, samoorganizujących się zespołów turkusowych,

przygotują słuchacza do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Zagadnienia związane z zarządzaniem własnością intelektualną, sztuczną inteligencją (AI) czy wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (AR) w przemyśle, pozwolą na sprawne  i bezpieczne poruszanie się absolwenta w obszarach związanych z zarządzaniem w IT  niezależnie od typu i rodzaju środowiska biznesowego oraz profilu działalności organizacji. 

 

Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie w IT Executive MBA posiadają wiedzę i narzędzia niezbędne do wdrażania zwinnych metod zarządzania

Zarządznie w IT MBA jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu związanego z szerokorozumianym obszarem Technologii Informatycznych.

Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie w IT MBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności i stając się tym samym renomowanymi specjalistami oraz ludźmi na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie Zarządzanie w IT MBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy w systemie case study.

Absolwenci studiów Zarządzanie w IT MBA nabywają uprawnienia i kompetencje:

  • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Kompetencje fakultatywne:

  • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
  • Modelowanie procesów biznesowych zgodnie ze standardem BPMN – ISO/IEC 19510
  • Zarządzanie ryzykiem w IT zgodnie z ISO 31000

Rekrutacja na nową edycję! do 31 stycznia

ATUTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zarządzanie w IT (MBA)

Wykłady i praktyczne ćwiczenia

w soboty i niedziele (w centrum Warszawy)

Prestiżowi wykładowcy

Zajęcia prowadzone przez czołowych polskich specjalistów z zakresu zarządzania w IT, praktyków, radców prawnych z sektora prywatnego i publicznego

Personalny kontakt z wykładowcami

Dzięki prowadzeniu zajęć w kameralnych grupach (max. 30 osób), możliwa jest szeroka dyskusja z wykładowcami, indywidualne rozmowy i konsultacje

Jasne i rzeczowe przekazywanie wiedzy

Przekazywanie trudnej wiedzy prawniczej i technicznej, odbywa się w jasny, rzeczowy, dostosowany do potrzeb Słuchaczy sposób;

Praktyczne podejście

W ramach zajęć, szczególnie ćwiczeń i warsztatów Słuchacze poznają praktyczne aspekty zarządzania w technologiach informatycznych

Ujęcie specjalistyczne

Studia obejmują szereg zajęć dotyczących specyfiki przetwarzania danych, modelowania procesów czy zarządzania projektami w poszczególnych branżach

Poznaj nas bliżej

Wiedza, umiejętności i doświadczenie, pozwalają nam nauczać.

Sprawdź niepowtarzalny charakter naszych studiów.

Kadra naukowa

dr David E. Kalisz

PSB Paris Scool of Business

Dyrektor Departamentu Usług Ochrony Danych Osobowych w Energa Centrum Usług Wspólnych

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska