tel.: +48 22 487 53 59 | bosp@humanum.pl

Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie w IT

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ DO 25 LUTEGO 2024 LIMIT MIEJSC!

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW (IOS) REKRUTACJA W KAŻDYM CZASIE!

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ DO 
25 lutego 2024 LIMIT MIEJSC!

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW (IOS)
REKRUTACJA W KAŻDYM CZASIE!

Rekrutacja trwa

LIMIT MIEJSC

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

BRYTYJSKA AKREDYTACJA

Należymy do Association of MBA & BGA w Londynie

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA)–Zarządzanie w IT organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020. Partnerami Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w ITTÜV SÜD Polska oraz NASK.

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA)–Zarządzanie w IT organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020.

 

Program studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) o profilu Zarządzanie w IT pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych.

Na studiach MBA zdobędziesz wiedzę niezbędną do wdrażania metod zarządzania zgodnych z założeniami filozofii Agile w każdym obszarze funkcjonowania organizacji.

Absolwenci MBA-Zarządzanie w IT posiadają wiedzę i narzędzia niezbędne do wdrażania zwinnych metod zarządzania.

Master of Business Administration (MBA)- Zarządzanie w IT jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu związanego z szerokorozumianym obszarem Technologii Informatycznych.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA – Zarządzanie w IT nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności i stając się tym samym renomowanymi specjalistami oraz ludźmi na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Absolwenci studiów MBA – Zarządzanie w IT nabywają uprawnienia:

  • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).
  • pełnomocnika ds. zarządzania IT
  • menedżera ds. zarządzania IT

MBA w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do Pracodawców RPCEEMANthe International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE) oraz the European Council of Leading Business Schools (ECLBS).

Akredytacje i członkostwa

Partnerzy

TÜV SÜD to blisko 150 lat doświadczenia w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa praktycznie we wszystkich obszarach przemysłu i usług. Ponad 19.000 pracowników naszej firmy w ponad 600 lokalizacjach na całym świecie świadczy usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i usług technicznych. Jesteśmy jedną z największych jednostek certyfikujących na świecie. Jednak siła naszej marki wynika z tego, że nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy, którzy zawsze są gotowi sprostać wymaganiom naszych klientów.

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

ATUTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zarządzanie w IT (MBA)

Wykłady i praktyczne ćwiczenia

w soboty i niedziele (w centrum Warszawy)

Prestiżowi wykładowcy

Zajęcia prowadzone przez czołowych polskich specjalistów z zakresu zarządzania w IT, praktyków, radców prawnych z sektora prywatnego i publicznego

Personalny kontakt z wykładowcami

Dzięki prowadzeniu zajęć w kameralnych grupach (max. 30 osób), możliwa jest szeroka dyskusja z wykładowcami, indywidualne rozmowy i konsultacje

Jasne i rzeczowe przekazywanie wiedzy

Przekazywanie trudnej wiedzy prawniczej i technicznej, odbywa się w jasny, rzeczowy, dostosowany do potrzeb Słuchaczy sposób;

Praktyczne podejście

W ramach zajęć, szczególnie ćwiczeń i warsztatów Słuchacze poznają praktyczne aspekty zarządzania w technologiach informatycznych

Ujęcie specjalistyczne

Studia obejmują szereg zajęć dotyczących specyfiki przetwarzania danych, modelowania procesów czy zarządzania projektami w poszczególnych branżach