tel.: +48 22 487 53 59 | bosp@humanum.pl

Studia Podyplomowe

Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie w IT

Akredytacje

#educationforsuccess

Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DSW.WUN.6010.1.2018.6.K.N.), wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych w Polsce pod numerem 383, posiadająca uprawnienia do kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie jest akredytowane przez Austriacką Agencję ds. Zapewnienia Jakości i Akredytacji w Wiedniu (Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ, Austria).

Association of MBA’s
and Business Graduates Association

Londyn, Wielka Brytania

PARTNER STRATEGICZNY

PROGRAMU Executive MBA

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE W IT (Executive MBA) realizowane z Apsley Business School w Londynie prowadzą do możliwości uzyskania dodatkowego dyplomu brytyjskiego Partnera

PARTNERZY

PROGRAMU Executive MBA

NEWTON COLLEGE: UNIVERSITY
OF APPLEID BUSINESS IN PRAGUE
(PRAGA, REPUBLIKA CZESKA)

LIMBURG GRADUATE SCHOOL of BUSINESS
(Maastricht, Holandia)

SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT
(Rzym, Włochy)