tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Studia Podyplomowe

Executive Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie w IT

Opłaty

System opłat za studia

Liczba wpłatWysokość wpłaty
1 wpłata roczna9.900 zł
2 wpłaty półroczne5.200 zł
4 wpłaty kwartalne2.750 zł
Wpisowe500 zł

Poznaj nasz nowy

PAKIET PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

 • nielimitowany dostęp do platformy elearningowej (z nagraniami video modułów studiów, prezentacji i testów)
 • dostęp do wirtualnej uczelni eHumanum
 • możliwość korzystania z ebooków (biblioteka internetowa)
 • praktyczny zestaw upominkowy
 • powiadomienia SMS
 • dostęp do debat ON-LINE live z ekspertami
 • 50% zniżki za równoległy dyplom Doctor of Business Administration (DBA)
 • 50% zniżki za równoległy dyplom MBA
 • 50% zniżki za równoległy dyplom LL.M (Master of Laws)
 • 1900 zł za każdy dodatkowy dyplom studiów podyplomowych i uprawnień zawodowych
  (również dla członków rodziny i znajomych)

Opłaty PROMOCYJNE

(DOBROWOLNE)

PROMOCJA – 1900 ZŁ ZA KAŻDE WYBRANE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W CZASIE TRWANIA STUDIÓW MBA, DBA i LL.M.

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

(zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm).

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego)

(zgodnie ze standardem BPMN – ISO/IEC 19510).

(zgodnie z ISO 31000).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(uprawnienia do pełnienia funkcji Starszego Inspektora ds. BHP)

(Rozporządzenie MPiPS z dnia 7.08.2014)

(Rozporządzenie MEN z 27.10.2009- pełnienie funkcji dyrektora, szkoły, przedszkola i placówki oświatowej)

zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Opłata fakultatywna

London Executive MBA Summit (Apsley Business School)– wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Apsley Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Prague Executive MBA Summit (Newton College) – wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Newton College w Pradze w Czechach.

Opłaty fakultatywne są ustalane na bieżąco z ich organizatorem Partnerem studiów Executive MBA w zależności od liczby zainteresowanych wyjazdem (min. 10 osób).

Uczestnictwo w wyjazdach fakultatywnych London Executive MBA Summit i Prague Executive MBA Summit jest dobrowolne.