tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Studia Podyplomowe

Executive Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie w IT

Program i organizacja

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela)

Moduł 1

Zarządzanie w IT

 • Psychologiczne aspekty zarządzania kadrą w IT
 • Budowanie zespołów i komunikacja pracowników IT
 • Coaching i motywowanie w IT
 • Zarządzanie strategiczne
 • Negocjacje i komunikowanie w biznesie
 • Psychologia decyzji menedżerskich

Moduł 2

Technologia Informatyczna

 • Audyty systemów informatycznych
 • Modelowanie procesów biznesowych
 •  Zarządzanie projektami – Agile vs Waterfall
 • Cyberbezpieczeństwo 
 • Design Sprint & Design Thinking
 • Zarządzanie Social Media

Moduł 3

Zagadnienia specjalistyczne

 • Zarządzanie własnością intelektualną w IT
 • Wykorzystanie IA oraz AR w biznesie
 • Ekonomika w zarządzaniu IT
 • Innowacyjny model zarządzania: TEAL
 • E-commerce
 • Strategie w e-bizesie
 • Zarządzanie ryzykiem – HAZOP

MODUŁY I UPRAWNIENIA DODATKOWE

(DO WYBORU)

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień i dyplomów w czasie trwania studiów MBA, DBA i LL.M.:

PROMOCJA – 2900 ZŁ ZA KAŻDE WYBRANE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W CZASIE TRWANIA STUDIÓW MBA, DBA i LL.M.

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

(zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm).

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego)

(zgodnie ze standardem BPMN – ISO/IEC 19510).

(zgodnie z ISO 31000).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(uprawnienia do pełnienia funkcji Starszego Inspektora ds. BHP)

(Rozporządzenie MEN z 27.10.2009- pełnienie funkcji dyrektora, szkoły, przedszkola i placówki oświatowej)

zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych