tel.: 608 800 461 ●  bosp@humanum.pl

Studia Podyplomowe

Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie w IT

Program i organizacja

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela)

Moduł 1

Zarządzanie w IT

 • Psychologiczne aspekty zarządzania kadrą w IT
 • Budowanie zespołów i komunikacja pracowników IT
 • Coaching i motywowanie w IT
 • Zarządzanie strategiczne
 • Negocjacje i komunikowanie w biznesie
 • Psychologia decyzji menedżerskich

Moduł 2

Technologia Informatyczna

 • Audyty systemów informatycznych
 • Modelowanie procesów biznesowych
 •  Zarządzanie projektami – Agile vs Waterfall
 • Cyberbezpieczeństwo 
 • Design Sprint & Design Thinking
 • Zarządzanie Social Media

Moduł 3

Zagadnienia specjalistyczne

 • Zarządzanie własnością intelektualną w IT
 • Wykorzystanie IA oraz AR w biznesie
 • Ekonomika w zarządzaniu IT
 • Innowacyjny model zarządzania: TEAL
 • E-commerce
 • Strategie w e-bizesie
 • Zarządzanie ryzykiem – HAZOP

Opłaty promocyjne

(DOBROWOLNE)

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION