tel.: +48 22 487 53 59 | bosp@humanum.pl

Studia Podyplomowe

Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie w IT

Program studiów i organizacja

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela)

Moduł 1

Menedżerski

 • Marketing
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Przywództwo i coaching
 • Negocjacje i komunikowanie w biznesie
 • Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi (HR)
 • Ekonomia menedżerska
 • Ład korporacyjny

Moduł 2

Technologia Informatyczna

 • Audyty systemów informatycznych
 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Zarządzanie projektami – Agile vs Waterfall
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Design Sprint & Design Thinking
 • Zarządzanie Social Media

Moduł 3

Zagadnienia specjalistyczne

 • Zarządzanie własnością intelektualną w IT
 • Wykorzystanie IA oraz AR w biznesie
 • Innowacyjny model zarządzania: TEAL
 • E-commerce
 • Strategie w e-biznesie
 • Prawo gospodarcze
 • Zarządzanie ryzykiem – HAZOP
 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
 • Zarządzanie mieniem państwowym

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online – test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

Opłaty promocyjne

(DOBROWOLNE)

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych